0850 840 36 48

Site Yönetim Planı 2018

Apartman ve sitelerde yöneticilik yapmak süre ayırmayı ve fedakarlık yapmayı gerektirir. Bazen ailenize harcamanız ihtiyaç duyulan vakti apartmanın veya sitenin işleriyle uğraşarak geçirebilirsiniz. Bu sizin hem maddi bununla beraber içsel olarak yıpranmanıza neden olabilir. Düzenli yürümeyen işler, toplanamayan aidatlar ve diğer harcamalar önceden planlanması ihtiyaç duyulan yönetimsel işlerdir. Bundan dolayı yönetici seçildikten sonrasında yapılacak ilk iş site yönetim planı 2018 oluşturmaktır.

Bu çerçevede yasal zemine oturtularak hazırlanan site yönetim planı hem yöneticinin hem de apartman veya site sakinlerinin işini kolaylaştırır. Yönetimi dağınıklıktan ve zamansızlıktan kurtarmış olur. Ailece yaşan tüm kat maliklerinin rahatlık ve rahatı için bu son derece önemlidir.

Site Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Alakalı yasa ve idaremeliklerde de anlatıldığı gibi, tercihle iş başına gelen site yada apartman yönetimi, site yönetimi tasarıyı nasıl oluşturulur coşkuıyla kendi vizyonunu gösteren bir evrak hazırlarlar. Bunun için kat maliklerinin beşte dördünün rey kullanması gerekli. Bu yeter rakama erişildiğinde idareyiciler ve tecrübe etmenler buluşma gündem maddeleri konuşulduktan ve karar defterine yazıldıktan sonra gündemi değerlendirmeye çalışırlar.

Site yönetimi tasarıyı nasıl oluşturulur mevzusunun en ayrıntılı bilgiler kat mülkiyeti yasasında bulunmaktadır. Anlaşmazlığa gerek dinlenmeksizin öteki kat maliklerinin de takviyesini alarak oluşturulan site idare tasarıyı herkesi mutlu etmektedir. Site idareyicileri bu balansı iyi sağlamak gidişatındadır.

Dijiyon Apartman ve Site Yönetim Programı

Ücretsiz Deneyin