Apartman ve Siteler İçin Genel Kurul Toplantısı | Dijiyon
Mevzuat

Apartman ve Siteler İçin Genel Kurul Toplantısı

Apartman ve Siteler İçin Genel Kurul Toplantısı

Apartman ve siteler için genel kurul toplantısı; 634 sayılı kanun gereği site/apartman genel yönetim kurullarının her yılın ocak ayında toplanması gerekmektedir. Ancak site/apartman yönetim toplantısı için farklı bir zaman da belirlenebilir. Eğer toplantı için bir tarih belirlenememiş iste o halde mutlaka kanunda yer alan zaman kapsamı içinde site genel kurulun toplanması şarttır.

Kurulun toplanmasındaki esas amaç site veya apartman için yöneticinin belirlenmesidir. Daha sonra tüm yıl apartmanda veya sitede yapılacakların karara bağlanması ve giderlerin kat maliklerine aktarılmasıdır. Dolayısı ile kat malikleri toplantı süresi boyunca yöneticilerini seçmeli ve tüm bina sakinlerini ilgilendiren konular hakkında gerekli bir karara varmalıdır. Yönetim kurulunda alınan kararlar, mutlaka karar defterine işlenmeli ve bu karar defterinde tüm kat maliklerinin imzası bulunmalıdır.  

Site / Apartman Genel Kurul Toplantı Gündemi Örneği

Site / Apartman genel kurul toplantı gündemi örneği ile yöneticiliğini yapmakta olduğunuz apartman veya sitenin genel kurul toplantısı için kat maliklerine çağrıda bulunabilirsiniz. Eğer ilk çağrıdan sonra toplantı için yeterli karar sayısına ulaşamamış iseniz, ikinci toplantı için yer, tarih ve zaman belirlemeniz ve bu yönde toplantıya çağırmanız gerekmektedir. Yapılan ikinci genel kurul toplantısında yeterli salt çoğunluk aranmaz. Dolayısı ile toplantıda alınan kararlar, bütün kat maliklerini etkiler ve bağlar. Site / Apartman genel kurul toplantı gündemi örneği ise;

……………. APARTMANI / SİTESİ KAT MALİKLERİNE

Kat malikleri genel kurul toplantısı, gündem maddelerinin konuşulması için ve gündem konularının karara bağlanması için …../……/…. Günü …/… saatleri içerisinde apartmanın/ sitenin …… Kısmında genel kurul toplantısı yapılacaktır.

  • Eğer verilen tarihlerdeki ilk toplantıda istenilen yeterli sayıya ulaşılamaz ise ikici bir toplantı daha ……../…../…. Gününde …./… Saatinde yapılacak olup, kinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.
  • Kat maliklerinin belirtilen gün ve saatler içinde toplantıya katılması rica edilir.
  • Toplantının gündemi
  • Açılış, kat maliklerinin yoklaması ve toplantı için divan başkanı seçimi,
  • Site apartman yöneticisinin seçilmesi ve yetki verilmesi,
  • Yönetici faaliyet raporunun kat maliklerine aktarılması, site/ apartman hesaplarının görüşülmesi,
  • Denetçilerin ve yeni apartman / site yöneticisinin belirlenmesi,
  • Kat maliklerinin görüşü, dilek ve istekleri,
  • Kapanış

Yöneticinin adı soyadı imzası ………

Pandemi Döneminde Apartman / Site Toplantısı

 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. Maddesi ‘’Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır” 

Dolayısı ile apartman ve siteler için genel kurul toplantısı yapılmak zorundadır. Ama yaşanan salgın hastalıklar nedeni ile ülkemizde toplu yapılan pek çok aktivite ve toplantıların ertelenmesi veya kısıtlanması söz konusudur. Bu nedenle Pandemi döneminde apartman / site toplantısı, ertelenebilir. Ama ertelemek istemeyen yöneticiler, toplantı boyunca yeni normalleşme sürecinin tüm kurallarına uyum sağlayarak, toplantıyı olması gerektiği gibi yönetmek durumunda olacaklardır.