Binalarda İlk Yönetimi Nasıl Oluşturulur? | Dijiyon
Site Yönetimi

Binalarda İlk Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Binalarda İlk Yönetimi Nasıl Oluşturulur_

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereği yeni apartmanlarda, sitelerde ya da mevcut binalarda kat sakinlerinin düzenini sağlamak için site yönetimi kurulması gerekir.

Binalarda ilk yönetimi nasıl oluşturulur?

Sorusunun cevabına bakacak olursak; apartman yönetimini kurmak için 634 sayılı kat kanununun 5. Maddesinden faydalanılarak, gerekli kanunlar çerçevesinde apartman yönetiminin kurulması şarttır. Bunun için bir karar defteri alıp, bunu notere giderek karar defteri ile beyanda bulunmanız gerekmektedir.  Burada noter, karar defterinin tüm sayfalarını tasdik edip, apartman adına defteri size teslim edecektir.

Defteri alıp, noter onayından geçirdikten hemen sonra geçici bir yönetim kurulu oluşturmanız gerekmektedir. Defteri alan kişilerin bir karar alması gerekmektedir. Elbette bu karar tamamen vergi mütalaasından numara almakla, banka hesabı açabilmeniz için ve diğer tüm işlerinizle ilgilidir. Gerekli kararları alıp, deftere yazdıktan sonra kararın altına kat maliklerinin imza atması gerekmektedir.

Karar defterine kararları yazıp, kat maliklerinin imzasını aldıktan sonra bağlı bulunduğunuz il veya ilçenin vergi dairesine gidip, potansiyel vergi numarasını almanız gerekmektedir. (vergi numarası almanın her hangi bir yükümlülüğü yoktur) bunu kat maliklerinin, binalarının veya sitelerinin kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Vergi numarası ile bir banka hesabı açmanız gerekmektedir. Akabinde tapu dairesine giderek, yönetici olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir. Tapu dairesinden, kat malik listesini ve yine  binanın yönetim planını talep etmeniz gerekmektedir.  

Apartman Yönetimi Oluşturulması

Apartman yönetimi için bir toplantı düzenlenmesi gerekmektedir. Toplantı için gerekli bilgiler ilgili kişilere duyurulduktan toplam 30 gün içinde yapılmalıdır. Toplantıda eğer istenilen çoğunluk sağlanamayacak olursa, ikinci bir toplantı planı hazırlanır. İkinci toplantıda ise çoğunluk aranmaz.

Birinci toplantı yapıldığında şayet yeterli çoğunluk sağlanamaz ise İkinci toplantı için yer, zaman ve saat kararı alınarak bildirim yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk ile alınan tüm kararlar bütün kat maliklerini bağlayacaktır.

İlk toplantıda ne karar çıkarsa çıksın, görevli veya gönüllü olan yönetici, karar defterini imzalamalıdır. Buradaki en önemli konuların başında, toplantının tüm detaylarının karar defterine yazılmasıdır. Bu sayede daha sonra karşılaşılabilecek her türlü itirazlara karşı önlem alınmış olacaktır. Apartman yönetimi için bir yönetici seçilir, bir yönetici yardımcısı ve bir denetçi seçilir. Eğer istenirse, bir yönetici ve üç kişiden oluşan denetçiler de seçilebilir. Yönetim kurulu kurulduktan sonra kat maliklerinin adına apartmanı yönetme hakkına sahip olur.

Kanunda belirtilen madde ise;

Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir. Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.