Apartman Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Apartman Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Apartman yönetiminde nelere dikkat edilmeli, apartman dairelerinde yaşayan insan sayısı arttıkça apartman problemleri de bununla beraber daha da fazlalaşmıştır. Apartman sakinleri daha huzurlu ve rahat bir ortam elde edebilmek için devlet maddelerinde de geçen kanunlardan da yola çıkarak belirli bir düzen kurmaya çalışılır. Bu düzeni kurabilmek için ortak kararlar almaya gayret gösterilir. Devlet kanununa göre, apartmanlarda yaşayan daire sayısı 8 ve üzeri olduğu zaman, bu apartman da yaşayan daire sahiplerinin ortak kararları doğrultusunda en fazla oyu alan apartman yöneticisi seçilir. Bu şekilde işler daha sistemli ve düzeninde işlemeye başlar.


Bu sitemin kurulabilmesi için bazı çalışmalar gereklidir. Alt tarafı apartman görevi diyerek basite indirgemek yanıltıcı olabilir. Çünkü çoğu apartman daireleri o kadar kalabalık ki ciddi anlamda o apartmandaki düzeni sağlayabilmek oldukça zor bir görevdir.


Apartman Yönetiminin Görevleri Nelerdir?


Apartman yönetiminin görevleri nelerdir, Apartman yöneticisi bir apartmanın sorumluluğunu üstlendikten sonra üzerine düşen belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bu görevler;


•Apartman da yaşayan insanların düzenini apartman yönetmenliğine uygun yönetmeye çalışır,


•Apartman için çalışan kapıcının, bahçesi var ise bahçe ile ilgilenen elamanların sigortasını ayarlayıp, onların düzenli maaşlarını yatırır,


•Apartmanın tüm bakım, tamir, onarım işlerini yapılmasını sağlar bunun yani sıra bozulan elektrik lambaları, asansör bakımını yaptırır,


•Apartman temizliğinin düzenli yapılmasını sağlar,


Apartmanın giderleri için belirlenen toplam giderler için, apartman aidatlarını düzenli olarak toplar. Aidat ödemelerinde ödeme yapmayan kimseler için gerekli gördüğü vakit ödeme yapılması için apartmanı düzeni için mahkemeye başvurabilir. Aidat paralarını elde tutmak istemez ise bankaya apartman hesabı açtırma hakkına sahiptir.


Apartman Yönetimimin sorumlulukları Nelerdir?


Apartman Yönetimimin sorumlulukları Nelerdir? Apartman Yönetiminde bir de hukuki sorumluluklar bulunmaktadır. Apartman yöneticisi Apartman ile ilgili işlerin çoğunu hukuk kapsamında tamamlamaktadır. Bu şekilde her şey daha etik ve kurallarına uygun işlemektedir. Apartman yönetimini yapan kişinin karşısındaki muhatap oldukları kişilerce daha da dikkate alınmasına fırsat tanır. Peki bu sorumluluklar nelerdir;


•Apartman yöneticisi gelir giderleri tuttuğu noter onaylı bir defteri olmak zorundadır. Bu deftere tüm bilgileri tarih atarak şeffaf bir şekilde tutması gerekmektedir. Bu defteri düzenli olarak her yıl sonunda noterden onaylanması gerekmektedir. Bina için yapılan tüm gider tutarlarının faturalarını gösteren belgelerin düzenli bir şekilde saklanması lazımdır. Bu şekilde daire sahipleri ile daha net karar alınabilir.


•Apartman yöneticisi Apartman için bir gün, daire sahiplerinin de ortak kararları ile alınan, apartman için yapılacak tüm çalışmalar belirlenip. Genel olarak bir yıla yayılan tüm masraflar belirlenip daire sahiplerinin aylık ne kadar aidat ödeneceği belirlenir.


•Apartman yöneticiler üstlenmiş oldukları görev gereği, tüm apartman sahiplerinin vekillik görevi üstlenmiş bulunuyor. Bu vekillik görevini yerine getirirken her daim apartmanın çıkarlarını gözetecek isler yapılmalıdır. Aksi bir durum söz konusu olduğunda apartman sakinleri ya da sadece tek bir ev tüm apartman sakinleri adına devletten dava açarak apartman yöneticisini dava edebilir. Bu nedenle apartman yöneticisi ne yaparsa yapsın ilk olarak bina çıkarlarına yönelik iş yapılmalı.


Apartman yöneticisi Apartman yönetiminde görevi icra ederken istenmeyen bir olumsuz davranışın sonunda yaptığı davranışların yaptırımından sorumlu tutulur. Apartman görevlisi yönetimini devam ederken, yapmak sorumluluğun da olan bilinçli işlerini yapmayıp apartman sakinlerini zarara uğramasına sebebiyet verir ise, Apartman da yaşayan daire sahiplerinin zararları ne ise karşılamak zorundadır. Apartman yöneticisi açıklık ilk kural olduğundan her yılın belirlenen bir günü yok ise ocak aynın ilk haftasında tüm apartman sakinlerine gelir ve giderlerin nereye harcandığını, neler yapıldığının tüm bilgilerini istenilen düzeyde yazılı, çizili olarak gösterir, anlatır.


Apartman Yönetiminin İşini Kolaylaştıracak Özel Bir Yazılım


Apartman yönetiminin işini kolaylaştıracak özel bir yazılım, sistemleri bulunmaktadır. Bu yazılım sistemleri ile oldukça zor olan apartman yöneticiliği çok kolay ve basit bir hal almaktadır. İşin tüm iş yükünü bir telefon apart uygulaması ile daha da kolay anlaşılır bir hale getire bilirsiniz. Apartmanınızı modern ve hızlı bir şekilde yönetmek istiyorsanız kesinlikle bu özel yazılımlardan yararlanmakta fayda vardır. Size sunduğumuz yazılımlardan yararlanabilirsiniz. 

Yorum Yapın