Ortak Alanların Kiraya Verilmesi

Ortak Alanların Kiraya Verilmesi

Apartman ve sitelerde yer alan çok sayıda ortak alan vardır. Bu ortak alanların yapılması ise günümüzde iyice yaygınlaşmıştır. Bu yerlerin yapılmasının amacı ise ekstra gelir elde edinmek istenmesidir.

Ortak Alanların Kiraya Verilmesi Uygun mudur?

Apartman veya sitelerde yer alan ortak alanlar istenildiği zaman kiraya verilebilir. Tabi bu durumun gerçekleşmesi için kanunda belirtilen kurallara uyulması lazımdır. Ortak alanların, kanunlara aykırı şekilde kiraya verilmesi uygun değildir. Bu yüzden dikkat edilmesinde fayda vardır. Gerekli olan izinlerin alınması ve kanunların gereğini yerine getirdiğiniz takdirde ortak alanlar kiraya verilebilir. ​​​​

Ortak Alanların Kiraya Verilmesi İçin Gerekli Koşullar

Ortak alanların kiraya verilmesi önemli bir gelir kapısı olmaktadır. Bu gelir sayesinde apartmanın veya sitenin birçok gideri karşılanabilir. Ortak alanlar arasında kömürlük, sığınak, kapıcı dairesi ve buna benzer yerler bulunabilir. Bu yerleri kiralamak için söz konusu olan yerlerde hakkı olan herkesin fikrini almak gerekmektedir. Çoğunluk sağlanmadan kiralama işi yapılamaz.

Ortak alanların kiralanması için oy çokluğuna ihtiyaç vardır. Oy hakkı olan kişilerde önceden sözleşme ile belirlenmelidir. Yani bir sitede ya da apartmanda yaşayacağınız zaman sözleşmede belirtilen şartlara dikkat edilmelidir. Eğer sözleşmede ortak alan kullanımı ile ilgili bilgiler varsa söz hakkı olanlar belirlenmiştir.

Ortak alanların kiraya verilmesi hem yönetim hem de yaşam alanı sakinlerinin faydasına olan bir durumdur. Bu yüzden uygun koşullar sağlanarak ortak alanların kiralaması yapılabilir.

Yorum Yapın