Site Kat Malikleri Genel Kurulunda Vekâlet ile Oy Kullanma Esasları

Site Kat Malikleri Genel Kurulunda Vekâlet ile Oy Kullanma Esasları

Site kat malikleri, kat malikleri kurul toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, kendi adlarına katılmak üzere başkalarını da vekil olarak tayin edebilirler ve oylarını yetkili vekil eliyle kullanabilirler. Bu kişinin kat maliki olma şartı yoktur, dışardan bir kişi de olabilir. Fakat bir kişi site bağımsız bölüm sayısının %5’i kadar vekalet alabilmektedir. Örneğin site bağımsız bölüm sayısı 100’ise bir kişi kat maliklerinden en fazla 5 vekalet alabilir. Aksi durumda usulsüz oy kullanım ortaya çıkacaktır.

Yorum Yapın