Site ve Apartman Toplantı Duyurusu Örneği

Site ve Apartman Toplantı Duyurusu Örneği


Site ve apartman toplantı duyurusu örneği; En az 8 bağımsız alandan oluşan apartmanlarda her yıl kurul toplantılarının yapılması mecburidir. Her yıl ocak ayında kurul toplantısı yapılmalıdır.

Genel kurul toplantısında ise apartman veya site ile alakalı tüm yıl boyunca yapılacak işlemler hakkında karar alınır. Yine apartman veya iste yöneticisi seçimleri de burada yapılmaktadır. Yönetici seçimleri için yerli oy toplantıda yok ise toplantında karar alınmaz ve bir diğer ikinci toplantı için gün belirlenir.

Her yıl yapılması gereken site veya apartman toplantılarından önce mutlaka uyulması gereken kurallar da mevcuttur. Bunlardan birincisi ve en önemlisi toplantının yapılacağı zaman ve saati en az 15 gün önceden kat maliklerine duyurulmuş olmasıdır.

Apartman toplantı duyurusu, her kat malikine zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca yapılan toplantıda mutlaka tüm kat maliklerinin ıslak imzasının yer alması gerekir. Elbette imza herhangi bir kağıda ya da bir deftere değil, noter tasdikli karar defterine atılması gerekmektedir.

Apartman Toplantı Çağrısı Nasıl Yapılı?

Apartman toplantı çağrısı nasıl yapılır?
Apartman ve site sakinlerinin en çok merak ettiği konuların başında gelir. Buna göre; Eğer toplantı için yılın belli bir zamanı düşünülmüş ise ve bu zaman diliminde toplantının yapılacağı kararı alınmış ise kurulun belirlediği zaman diliminde apartman ve site toplantıları gerçekleşir. Ama toplantı için her hangi bir zaman belirlenmemiş ise kanunlar gereği her yılın ilk ayında yani ocak ayında kurul toplantısı yapılmalıdır.

Apartman ve site toplantı çağrısı ise kişilerin cep telefonlarına kısa mesaj (sms) olarak gönderilebilir. Bunun için site yönetim yazılımları gibi hizmetleri almanız yeterli olacaktır. Toplantı çağrısının bulunduğu duyurunun mutlaka apartman / site girişlerinde yer alan ilan panolarına sabitlenmesi gerekmektedir.

Site ve Apartman Toplantısı Çağrı Örneği

……. Apartman / site kat maliklerine
Kat malikleri kurulu …/…./… tarihinde …./…. Saatinde ……apartmanı/ sitesinde olağan/ olağan üstü toplantısı yapılacaktır
Toplantının gündem maddeleri (maddeler halinde sıralandırılır)
Eğer birinci toplantıda yeterli oy sayısına ulaşılmaz ise …/…/…. Günü …/… saatinde tekrar bir toplantı daha yapılacaktır. İkinci toplantıda oy yeter sayısı aranmayacaktır.
Gündem (toplantıdaki gündem konuları maddeler halinde sıralandırılır)
Apartman / site yönetimi
Adı soyadı imza…….
Apartman ve site toplantı çağrı örneği yukarıda belirtilmiş olduğu gibi hazırlanır. Özel olarak seçilen gündem varsa duyuruya eklenir. Ama her yıl düzenli olarak toplantı için çağrı yapılacak ise duyuru örneğine herhangi bir madde eklemeden kat maliklerine iletebilirsiniz.

Toplantıda alınan tüm kararlar apartman veya site karar defterine işlenir. Daha sonra yönetici imzası, denetçi imzaları ve kat malikleri imzalarına yer verilir. Karar defterlerinin tüm sayfaları noter tasdikli olması şarttır.

Yorum Yapın