Site Yönetimi İlk Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği

Site Yönetimi İlk Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği

style="margin-bottom:20px"
Site Yönetiminin Sorumlulukları Nelerdir?

Sitenin yönetimi toplanan kurul tarafından seçilen site yöneticisinden sorulmaktadır. Bu nedenle site ve site yönetimi hakkındaki tüm kararları kurulla birlikte site yöneticisi vermektedir. Site yöneticisinin hak, sorumlulukları ve görevleri de ilgili yasalar uyarınca belirlenmektedir.

Site yöneticisi;

* Ana gayrimenkul olan apartman ya da sitenin sigorta ettirilmesinden yükümlü olmaktadır.

* Apartman ya da siteden oluşan ana gayrimenkulün tamamını ilgilendiren tebligatın kabulünden sorumlu bulunmaktadır.

* Sitenin genel olarak yönetim işleriyle onarım, temizlik ve bakım gibi işlerin takibinden sorumlu olmaktadır.

* Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma göreviyle yükümlü olmaktadır.

* Ana gayrimenkul olan apartman ya da sitenin onarımı, bakımı, temizliği gibi menfaatine olan kararları almaktadır. Gerekli kararları site adına almakla sorumludur.

* Apartman ya da site adı altında ana gayrimenkulü ilgilendiren bir hakkın kaybına engel olmak durumundadır. Engel olmak adına gerekli tedbirleri almak da görevleri arasında bulunmaktadır.

* Kat mülkiyetiyle alakalı ödeme ve borç bilgilerine vakıf olmak durumundadır. Şayet kat mülkiyetine ilişkin borç, ödeme ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri olabilmektedir. Bu durumda sorumluluklarını yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibinde bulunması gerekmektedir. Doğan kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirmek durumundadır.

* Ana mülkiyetin yararı doğrultusunda topladığı paraları, ödemeleri ve avansları yatırmak göreviyle yükümlü olmaktadır. Gerektiği takdirde para yatırmak ve çekmek için yönetici olduğunu belirterek kendi adına banka hesabı açmaktadır.
Site Yöneticisi Seçimi Nasıl Yapılmaktadır?

Site yöneticisi, diğer adıyla site yönetim başkanı belli protokoller gereğince seçilmektedir. Yönetim kurulu dokuz çok katlı bloktan bir yönetici ve bir denetçi seçmek durumundadır. Toplam on sekiz kişi seçilmektedir. İkili bloklardan üç yönetici, üç değnekçi, bir yönetim kurulu birinci yedeği seçilmektedirler. Toplam yedi kişinin katılımı bulunmaktadır. Tüm seçimlerin ve katılımlarım sonucunda ana toplam olarak yirmi beş kişiden oluşan bir kurul oluşmaktadır.

Site Yönetimi Kaç Kişiden Oluşmaktadır?

Site yönetiminin kaç kişiden oluşacağıyla ilişkin kararı site yönetimi planı belirlemektedir. Belirlenen plana göre iki seçenek mevcut olmaktadır. Ya site yöneticisi olarak bir kişi ya da site yönetimi olarak üç kişi seçilmektedir. Kurul icraya yönelik yönetim organı konumunda olmaktadır. Seçilmiş olan bu kurulda bağımsız tüm bölümlerin malikleri toplanmaktadır. Bu kurul üç asil ve üç yedek olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır.

Dijiyon Yazılım Programı Site Yönetimi İçin Nasıl Hizmetlerde Bulunmaktadır?

Dijiyon apartman, iş merkezi, alışveriş merkezi, konut sitesi gibi yaşam alanları için kaliteli hizmetlerde bulunmaktadır. Zengin içerikleri ve hizmet seçenekleriyle site yönetimi işlerini kolaylaştırma amacıyla kurulmuş bulunmaktadır. Yönetimin daha şeffaf olmasını ve yönetim işlerinin takibini kolaylaştırmak amaçlamaktadır. İnternet ve mobil üzerinden kullanmaya dair seçenekleri bulunan online web tabanlı bir program olarak geliştirilmektedir.

Kampanyalar arasında tamamen site yönetimi olarak hesabını anlaşmalı bankaya taşıdıklarında yazılımı 60 ay ücretsiz kullanmaktadır. Bu kampanyanın şartları taşınacak banka hesabının vadesiz olması ve Dijiyon yazılımının anlaşmalı bankasına taşınması olmaktadır.

Dijiyon Hizmetlerinden Nasıl Faydalanılmaktadır?

Site yönetiminin yazılımın hizmetlerinden faydalanabilmesi için dijiyon.com sitesini ziyaret etmesi yeterli olmaktadır. Çeşitli kampanyalar hakkında bilgi sahibi olmak, kampanya başvurularında bulunmak site ziyareti sırasında gerçekleştirilebilmektedir. Dijiyon’u kullanmak için başvuruda bulunmak da oldukça kolay bir biçimde mümkün olmaktadır.

Yorum Yapın