Yönetici aidatını ödemeyen kat malikinin doğalgazını genel kurul kararı ile kesebilir mi?

Yönetici aidatını ödemeyen kat malikinin doğalgazını genel kurul kararı ile kesebilir mi?

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı

Merkezi sistemden kaynaklı bir sakinin borcu varsa almış olduğu hizmet kesilebilir. Çünkü burada abone site yönetimidir. Abonesi bulunduğu gaz dağıtım firmasından gelen fatura gününde ödenmediği takdirde dağıtım firması gelip gazı kesecektir. Dolayısıyla müteselsilen de yönetici bu hizmete ait olan ödemeleri tahsil edemediğinde kesebilecektir.

Bazı hukukçularımız şunu söyleyebilirler “kanunda alacağın tahsil yolu bellidir” katılıyorum bu icra yolunu aidat için kullanabilir yöneticiler fakat merkezi sistemlerde bıraktıkları takdirde 3-5 aydan önce çözülememektedir. Dolayısıyla bu süreçte dağıtım firması ödemiş olan sakinlerin ücretini de, yani kısmi ödemeyi kabul etmediğinden gelip kesecektir. Borçlarını ödeyen sakinlerin haklarını muhafaza etmek için tabiiki yönetici bu yönde aksiyon almalıdır. Diğer yandan merkezi sistem borcu haricinde yani, demirbaş avansı ve veya aidat borcu olan maliklerin sayaçlarının kapatılması/kesilmesi hukuka aykırı olacaktır.

Yorum Yapın