Site Yönetim SözleşmesiApartman Yönetim Sözleşmesi

YETKİLİ KULLANICI, KAT MALİKİ, KİRACI VE KAT SAKİNLERİ’nin HİZMET kullanım süresince, destek ve diğer HİZMETLER’de toplanan tüm bilgileri, gizlilik bildirimi kapsamı içindedir.


DİJİYON, HİZMET kalitesini arttırmak, HİZMET kullanımını kolaylaştırmak amacıyla YETKİLİ KULLANICI’dan ek bilgiler talep edebilir.


Sunucularımızda YETKİLİ KULLANICI, Kat MALİKİ, KİRACI VE KAT SAKİNLERİ’nin IP kayıtları kayıt altına alınabilir ve bu kayıtlar kanuni zorunluluk harici saklı tutulur.


6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca DİJİYON’a yazılı başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızın 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini, DİJİYON olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve HİZMETLER’imizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu taahhüt ederiz.


DİJİYON giriş paneli ve DİJİYON UYGULAMA içeriği DİJİYON’a ait bir telif hakkıdır. Bu telif hakkını DİJİYON sadece YETKİLİ KULLANICILAR’a iş bu SÖZLEŞME yoluyla kullandırmakta olup, üçüncü kişilerin DİJİYON UYGULAMA’sına erişimi, UYGULAMA hakkında bilgi alması, UYGULAMA modüllerinden resim alması YETKİLİ KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, bu sebeplerden doğan ve telif ihlalleri oluşturan her türlü hukuki sorumluluklar YETKİLİ KULLANICI’ya aittir.


Paroların saklanması, ikinci kişilere verilmemesi, kaybedilmemesi YETKİLİ KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, YETKİLİ KULLANICI’nın kullanmış olduğu bilgisayar, tabletler ve android telefonların güvenliğinden, UYGULAMA’dan güvenli şekilde ayrılması kendisi sorumluğundadır.


DİJİYON, HİZMET verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları referans olarak gösterebilir; referans gösterdiği kişi, kurum ve kuruluşları İNTERNET SİTESİ ve/veya diğer araçlar vasıtasıyla adlarını ve logolarını kullanarak yayınlayabilir. Referans olarak belirtilmek istemeyen YETKİLİ KULLANICI’ların bu taleplerini DİJİYON’a yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.


.

 X