Hizmet Kullanım Sözleşmesi | Dijiyon

1 – TARAFLAR

1.1.Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, Cevizli Mah. Saraylar Cad. Sakarya Sok. No:1-5 Kartal – İSTANBUL adresinde mukim Kolay Yaşam Site Yönetimi Tic. A.Ş ait Apartman ve, Site Yönetim Programı (bundan böyle “DİJİYON” olarak anılacaktır) ve

1.2.Bu SÖZLEŞMEnin sonundaki imza bölümünde bilgileri bulunan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre görev verilmiş yönetici veya yönetim kurulu olarak tanımlanan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişiler (bundan böyle “YETKİLİ KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında imzalanmış olup, burada DİJİYON ve YETKİLİ KULLANICI bundan böyle tek başlarına “TARAF” ya da beraberce “TARAFLAR” olarak anılacaklardır.


2 – TANIMLAR

2.1. www.dijiyon.com adresinde faaliyet gösteren veya bu adrese yönlendirilmiş alan adları ile DİJİYON tarafından oluşturulan İNTERNET SİTESİ (bundan böyle “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır)

2.2.Bina yönetim firmaları ve apartman site yönetimleri için DİJİYON’un İNTERNET SİTESİ’nden ulaşılan aidat takibi ve yönetimi yazılımı (bundan böyle “UYGULAMA” olarak anılacaktır)

2.3 DİJİYON İNTERNET SİTESİ’ni ürün incelemesi için ziyarette bulunan (bundan böyle “ZİYARETÇİ” olarak anılacaktır)

2.4DİJİYON tarafından UYGULAMA ve diğer iletişim kanalları ile Müşteri için yapılanlar (bundan böyle “HİZMET” olarak anılacaktır)

2.5YETKİLİ KULLANICInın program içirisinde tanımlanmış olduğu tüm sistem kullanıcıları “ALT KULLANICI” olarak anılacaktır. YETKİLİ KULLANICI için belirlenmiş tüm hizmet kullanım koşulları ALT KULLANICIlar için de geçerlidir.

2.6SÖZLEŞMEnin imza bölümünde bilgileri bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre atanmış yönetici veya yönetim kurulu olarak tanımlanan, yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişiler (bundan böyle “YETKİLİ KULLANICI” olarak anılacaktır)

2.7DİJİYON müşteri TARAFından sağlanan HİZMET veya üründen yararlanarak ve müşterinin şifre vererek HİZMETine erişimini sağladığı kişiler (bundan böyle “KAT MALİKİ, KİRACI, KAT SAKİNİ” olarak anılacaktır)

2.8Müşterinin belirli bir süre için verdiği kullanım taahhüdüne karşılık DİJİYON TARAFından HİZMET bedelinden yapılan indirimler (bunda böyle “TAAHHÜT” olarak anılacaktır)

2.9TARAFLAR arasında imzalanmış bu metin ve ekleri (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır)


3 – HİZMET KULLANIM KURALLARI

3.1HİZMET Kullanım Kuralları bireyler ya da tüzel kişilerle DİJİYON arasında UYGULAMA kullanım şartlarını belirleyen kurallardan oluşmaktadır. İNTERNET SİTESİ üzerinden UYGULAMA’yı satın almayı kabul etmeden önce Hizmet Kullanım Sözleşmesini tam olarak okumuş ve onaylamış sayılır.

3.2İş bu HİZMET kullanımı için olan SÖZLEŞME’de uymanız gereken kurallar içermektedir. Bu SÖZLEŞME’yi veya şartlarından herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen UYGULAMA satın alma işini iptal ediniz.

3.3TARAFLAR arası imzalanan iş bu SÖZLEŞME’nin süresi 1 (bir) yıl’dır. Ancak TARAFLAR’dan birisi SÖZLEŞME’nin bitimine 1(bir) ay öncesinden SÖZLEŞME’nin iptali talebini yazılı olarak talep etmek zorundadır. Talep yazılı olarak TARAFA ihtar edilmediği sürece, SÖZLEŞME’nin sona ereceği tarihten itibaren otomatik olarak 1(bir) yıl süre daha yenilecektir

3.4YETKİLİ KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’nde veya DİJİYON’un sağladığı herhangi bir iletişim kanalı üzerinden dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, DİJİYON‘un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.5YETKİLİ KULLANICI, DİJİYON tarafından sağlanan HİZMETLER’i hiçbir şekilde satamaz, kiralayamaz ve üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak kullandıramaz.

3.6YETKİLİ KULLANICI, DİJİYON HİZMETLER’ini kullanırken KAT MALİKİ, KİRACI, KAT SAKİNİ ve diğer üçüncü kişilerle gönderdiği ticari taleplere aykırı tüm elektronik iletiler ve mesaj içeriklerinden kendisi sorumludur.

3.7YETKİLİ KULLANICI, DİJİYON Müşteri Hizmetleri ile yaptığı yazılı görüşme, geri bildirim ve iletişimin DİJİYON tarafından kaydedilebileceğini ve TARAFLAR arası çıkabilecek uyuşmazlıklarda kullanılabileceğini peşinen kabul eder.

3.8YETKİLİ KULLANICInın kendisinin kaydedeceği tüm veri ve içeriklerden YEKİLİ KULLANICI kendisi sorumludur.


4 – MÜCBİR SEBEPLER

4.1DİJİYON, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinin DİJİYON’un bu SÖZLEŞME’de yazılı yükümlülüklerini doğrudan etkilemesi durumunda DİJİYON’un SÖZLEŞME’yi tazminatsız ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.


5 – MALİ ve ÖDEME KOŞULLARI

5.1DİJİYON sabit bağımsız bölüm sayılı YETKİLİ KULLANICI için ön ödemeli, değişken bağımsız bölüm sayılı YETKİLİ KULLANICI için ay sonu ödemeli olarak çalışmaktadır. Ön ödemeli YETKİLİ KULLANICI, alacağı bu HİZMETin ücretini peşin ödeyeceğini taahhüt eder. Ay sonu ödemeli YETKİLİ KULLANICIya, almış olduğu 1 (bir) aylık HİZMETin bedeli diğer ayın 1(bir)’inde tahakkuk ettirilir.

5.2Gerçek YETKİLİ KULLANICILAR, HİZMET bedelini her ayın 1 (bir) bir’inde bildirilecek borç tahakkukuna göre peşin ödemeyi ve 10 (on) güne kadar bu tahakkuk bedelini ödemeyi taahhüt eder. Son ödeme tarihlerden sonra yapılan ödemeler için YETKİLİ KULLANICI son faturaya %5 (yüzde beş) gecikme bedelini ödemeyi taahhüt eder.

5.3Tüzel YETKİLİ KULLANICILAR, HİZMET bedelini her ayın sonunda bildirilecek borç tahakkukuna göre peşin ödemeyi ve 10 (on) güne kadar bu tahakkuk bedelini ödemeyi taahhüt eder. Son ödeme tarihlerden sonra yapılan ödemeler için YETKİLİ KULLANICI son faturaya %5 (yüzde beş) gecikme bedelini ödemeyi taahhüt eder.

5.4YETKİLİ KULLANICI, HİZMETe ay ortasında başlasa dahi 1 aylık HİZMET bedeli öder. Ay tabiri 1’i ila 30’u arasındaki süredir.

5.5DİJİYON, son ödeme tarihinden sonra yapılmayan HİZMET ödemelerine %5 (yüzde beş) faiz işletme ve gerekli görmesi halinde verilen HİZMETLER’i askıya alma, kısmen kapatma ve/veya iş bu SÖZLEŞME’yi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar

5.6YETKİLİ KULLANICI başlangıçta sisteme girdiği elinde bulunan mevcut daire sayısı üzerinden ücretlendirilir. YETKİLİ KULLANICI’nın elindeki daire sayısındaki düşüş ve yükselişler bir sonraki fatura zamanında yeni fiyatlarlarla DİJİYON tarafından güncellenir.

5.7Gerçek ve tüzel YETKİLİ KULLANICILAR, taahhütsüz sözleşmelerde, SÖZLEŞME’den cayma hakkını, son kullandığı HİZMETLER’in ücretini ödemek koşuluyla kullanabilir.

5.8Gerçek ve tüzel YETKİLİ KULLANICILAR taahhütlü sözleşmelerde, TAAHHÜT verip, TAAHHÜT’te bulunduğu fatura dönemi içerisinde HİZMET iptali yapan, HİZMET’inin iptal edilmesine sebebiyet veren YETKİLİ KULLANICI’larımızın son faturalarına TAAHHÜT kapsamında verilen toplam aylık ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı kadar cayma bedeli yansıtılacaktır.

5.9TAAHHÜT’lü satışların süresinin bitiminden itibaren SÖZLEŞME bedelinde yapılacak fiyat artışı, Müşteri’nin yeni SÖZLEŞME dönemi için ayrıca bir TAAHHÜT vermemesi halinde TAAHHÜT indirimi hariç olarak hesaplanacaktır.

5.10HİZMETLER’e ilişkin faturalar, e-fatura veya posta yoluyla gönderilmektedir. YETKİLİ KULLANICILAR, ödemelerini en geç son ödeme tarihinde yapmakla yükümlüdür.

5.11HİZMET bedeli artışları, taahhütsüz satışlarda yılda bir kere ve SÖZLEŞME’nin süresinin sona erip yenilendiği dönem itibarı ile geçerli olmak üzere Dolar ve Türk Lirası arasındaki değer oran artışı üzerinden yapılır. DİJİYON’un, bu bedel artışlarını YETKİLİ KULLANICI’ya önceden bildirme zorunluluğu yoktur.

5.12YETKİLİ KULLANICI tarafından ödenecek tüm ücretler bu SÖZLEŞME’nin sonunda “Hizmet Bedelleri” altında belirtilmiştir.


6 – GİZLİLİK

6.1YETKİLİ KULLANICI, KAT MALİKİ, KİRACI VE KAT SAKİNLERİ’nin HİZMET kullanım süresince, destek ve diğer HİZMETLER’de toplanan tüm bilgileri, gizlilik bildirimi kapsamı içindedir.

6.2DİJİYON, HİZMET kalitesini arttırmak, HİZMET kullanımını kolaylaştırmak amacıyla YETKİLİ KULLANICI’dan ek bilgiler talep edebilir.

6.3Sunucularımızda YETKİLİ KULLANICI, Kat MALİKİ, KİRACI VE KAT SAKİNLERİ’nin IP kayıtları kayıt altına alınabilir ve bu kayıtlar kanuni zorunluluk harici saklı tutulur.

6.46698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca DİJİYON’a yazılı başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızın 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini, DİJİYON olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve HİZMETLER’imizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu taahhüt ederiz.

6.5DİJİYON giriş paneli ve DİJİYON UYGULAMA içeriği DİJİYON’a ait bir telif hakkıdır. Bu telif hakkını DİJİYON sadece YETKİLİ KULLANICILAR’a iş bu SÖZLEŞME yoluyla kullandırmakta olup, üçüncü kişilerin DİJİYON UYGULAMA’sına erişimi, UYGULAMA hakkında bilgi alması, UYGULAMA modüllerinden resim alması YETKİLİ KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, bu sebeplerden doğan ve telif ihlalleri oluşturan her türlü hukuki sorumluluklar YETKİLİ KULLANICI’ya aittir.

6.6Paroların saklanması, ikinci kişilere verilmemesi, kaybedilmemesi YETKİLİ KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, YETKİLİ KULLANICI’nın kullanmış olduğu bilgisayar, tabletler ve android telefonların güvenliğinden, UYGULAMA’dan güvenli şekilde ayrılması kendisi sorumluğundadır.

6.7DİJİYON bu SÖZLEŞME ile HİZMET verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları referans olarak gösterebilir; referans gösterdiği kişi, kurum ve kuruluşları İNTERNET SİTESİ ve/veya diğer araçlar vasıtasıyla adlarını ve logolarını kullanarak yayınlayabilir. Referans olarak belirtilmek istemeyen YETKİLİ KULLANICI’ların bu taleplerini DİJİYON’a yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.


7 – CAYMA HAKKI

7.1DİJİYON web sitesi aracılığı ile satın alınan UYGULAMA’nın beğenilmemesi ya da beklenen faydayı göstermemesi halinde son kullanıcı 14 gün için de yasal cayma hakkını kullanabilir. UYGULAMA kullanıldığı süre üzerinden ücretlendirilerek YETKİLİ KULLANICI’nın peşin ödediği tutardan düşürülerek kalan ücret YETKİLİ KULLANICI’ya iade edilir. Ancak son kullanıcının yasal cayma hakkını kullanabilmesi için ticari kullanım için ise iade faturası kesmesi bireysel kullanım için ise yazılı cayma hakkı beyanında bulunması gerekecektir. Aksi halde program ücretinden KDV oranı mahsup edilerek bedel iade edilir


8 – SORUMLULUKLAR

8.1DİJİYON, dijiyon.com üzerinde kullanılan yazılımın sağlıklı çalışmasından sorumludur. İnternet sağlayıcısının hizmetini aksatması veya olağanüstü haller gibi DİJİYON’nun imkanları dahilinde olmayan durumlardan sorumlu tutulamaz.

8.26698 sayılı “Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu” hükümlerine göre bilgilerinizin gizliliğini sağlar.

8.3DİJİYON, sunucu üzerinde oluşabilecek herhangi bir aksaklığı en geç 24 saat içinde giderir.

8.4DİJİYON, verilerinizin düzenli olarak 24 saat aralıklarla yedekleri alır ve bu verileri 2 ay (60 gün saklanmak) boyunca saklar.

8.5DİJİYON teknik destek hizmetlerinden ek ücret talep etmez. Yazılı destek talepleri entegre CRM yazılımı üzerinden verirlir.


9 – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

9.1İş bu SÖZLEŞME’nin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2Anlaşmazlık halinde, DİJİYON’un tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

9.3YETKİLİ KULLANICI, SÖZLEŞME’den doğan hak ve yükümlülüklerini 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez. Bu türden devirler DİJİYON’a karşı hüküm ifade etmez ve SÖZLEŞME kapsamında sağlanan hakların kesilmesine neden olur. DİJİYON, SÖZLEŞMEden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını haizdir.

9.4Bu SÖZLEŞME ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler YETKİLİ KULLANICI’nın kurulum ya da etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde DİJİYON’a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. YETKİLİ KULLANICI, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur.