0850 840 36 48

Apartman yöneticisinin maaşı

 
Madde 25- Kat Malikleri arasından atanmış yöneticinin normal Yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa hangi oranda katılacağı Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır.

Fraklı bir karar alınmamışsa;  yönetici yönetim  süresi içinde, payına düşen normal yönetim giderlerinin %50'sini ödemez.

Apartman Yöneticisi malik veya sakin değilse, alacağı maaş ve koşulları, yönetici seçilirken kat malikleri tarafından belirlenir ve karar defterine işlenir.

Kat Malikleri Kurulu'nda seçilen yeni yöneticiye, yönetim için bir yer tahsis edilmişse; sözleşmesi feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç 15 gün içinde boşaltmak zorundadır. Kat Mulkiyeti kanunundaki hükümlere göre hareket edilir.

Çoğunlukla apartman yöneticisinin maaşı; kat malikleri tarafından, arsa paylarına göre ödeniyor.

Dijiyon Apartman ve Site Yönetim Programı

Ücretsiz Deneyin