Makaleler

Dijiyon ile site yönetiminiz ile ilgili bütün yararlı bilgileri güncel tutulan makalelerimizden öğrenebilirsiniz.

Site Apartman Aidat Takip Programı

Bilindiği üzere günümüzde artık toplu yerleşim yerlerinde bir hayli artışlar meydana gelmiştir. Topl...

Site ve Apartman Yöneticisi Görevleri ve Hakları

Site veya apartman yöneticiliği yapan kişilerin bir takım sorumlukları olduğu gibi hakları da mevcut...

Site ve Apartman Toplantı Duyurusu Örneği

Site ve apartman toplantı duyurusu örneği; En az 8 bağımsız alandan oluşan apartmanlarda her yıl kur...

Site Yönetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

Site yönetim kurulu kaç kişiden oluşur; Her yıl en az bir kere site ve apartman yönetim kurulunun to...

Site ve Apartman Yöneticisinin Yetkileri

Site ve Apartman yöneticisinin yetkileri; 634 sayılı kat kanuna göre 8 ya da daha fazla bağımsız böl...

Apartman ve Site Yöneticiliği Yönetmeliği

Apartmanlarda yönetimin kurulması bazı kanunlar çerçevesinde zorunlu hale getirilmiştir. Apartman ve...